תקנון הקורסים

תנאים:
נקודות חשובות בהסכם – חתימה מאשרת קריאה מלאה של ההתקנון כפי שמפורט בהמשך:

• טעות לעולם חוזרת – Autosysfx עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שמלאי ותכני האתר יהיו עדכניים, אך לעיתים עלולות להיות טעויות וחוסרים בלתי צפויים. אי לכך Autosysfx אינה מתחייבת להחזיק במלאי או במידע מעודכן לשעתו את כל הפריטים ו/או הדגמים המופיעים באתר .
• לקוחות האתר מצהירים כי הם מודעים לכך שתכנים מקצועיים משתנים באופן טבעי ותדיר בתחומי הדיגיטל, ועל כן לא יבוא בטענות בגין שינויים אלו. בנוסף לאמור, Autosysfx עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע שגיאות או אי דיוקים והחברה לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.
• המוצר הוא מוצר מידע דיגיטלי – לאחר הרכישה תקבל קישור ופרטי התחברות למערכת התלמידים בה נמצא הקורס, לאחר קבלת גישה לתכנים לא יהיה ניתן לבקש החזר כספי מכל סיבה שהיא. יובהר עוד בנושא, כי החל מהמועד בו נעשה שימוש ראשון בשירות (כלומר מבקש השירות התחבר למערכת) ,ומאחר שעסקינן במידע כהגדרתו בחוק המחשבים ו/או בשירות הניתן להעתקה לשעתוק ולשכפול כאמור בסעיף 4(ג)(2) (ד) לחוק הגנת הצרכן, אזי מבקש השירות לא יהא רשאי לבטל את ההתקשרות, ולא יהא זכאי להחזר כספי, אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
• לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, תבוצע בדיקה של פרטים אלו ע“י חברת האשראי .במידה והעסקה תאושר תשלח על כך הודעה ללקוחות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה באתר וכן תישלח חשבונית דיגיטלית באמצעות שירותי חברת חשבונית ירוקה. במידה והעסקה לא תאושר ע“י חברת האשראי, יקבלו הלקוחות הודעה מתאימה על כך והם יתבקשו למסור אמצעי תשלום אחר. במידה ומסיבה כלשהי לא הגיעה אליכם החשבונית, אנא בדקו בתיבת ”דואר הספאם“ או צרו קשר עם האתר לקבלת העתק.

• מטרת המידע (מידע מודפס או דיגיטלי, לרבות תוכנת מחשב או קובץ מחשב) העובר בין המדריך לתלמיד היא לימודית בלבד. המידע אינו מהווה ייעוץ, הכוונה או המלצה למסחר ו/או השקעה ו/או רכישה או מכירה של נכסים פיננסיים (חוזים עתידיים, מניות, סחורות, מט”ח, אופציות, אג”ח, תעודות סל ו/או כל נייר ערך אחר).
• אלירן כהן אינו בעל רישיון ייעוץ השקעות או מנהל תיקים על פי הדין הישראלי, ואינו מתיימר לייעץ לשום אדם בקשר לרכישה, מכירה, אחזקה ו/או השקעה בנכסים פיננסיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ע”י יועץ השקעות מוסמך על פי הדין הישראלי. כל המקבל החלטה על סמך המידע עושה זאת על אחריותו בלבד.
• קיים סיכון במסחר ו/או השקעה בנכסים פיננסיים והם עלולים להביא להפסדים כספיים. הצלחות עבר במסחר ו/או השקעה בנכסים פיננסיים אינן ערובה להצלחה בעתיד. כל העושה שימוש בתוכנה, אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו ומוותר על זכות תביעה וכל טענה כלפי אלירן כהן ו/או מי מטעמו.
• הובהר ללקוח כי בטרם ביצוע מסחר אמת באמצעות תוכנה למסחר, נדרש לבצע סימולציה של פעולות מסחר על נתוני עבר וגם מסחר בחשבון דמה, על מנת לוודא פעולה תיאורטית תקינה של המערכת.
• יחד עם זאת, בדיקה תיאורטית מוצלחת אינה מבטיחה פעולה תקינה בזמן מסחר אמת. יש לקחת בחשבון טעות משתמש, הפרעות בתקשורת, קריסת מחשב ותוכנה, תקלות בשרתי הברוקר והבורסה ועוד השפעות חיצוניות שאינן בשליטת יוצר התוכנה.
• מובהר בזאת שהמדריך אינו אחראי לתוצאות השקעה ו/או המסחר של התלמיד בשום צורה. התלמיד בחתימתו משחרר את המדריך באופן מוחלט ובלתי חוזר מכל אחריות ומכל נזק בגין הפסדים ו/או אבדן רווחים ו/או כל נזק אחר אשר נובע או עלול לנבוע ממסחר במט”ח בין באמצעות הרובוט ובין שלא באמצעות הרובוט ומאשר בזאת כי האחריות למסחר ברובוט, לבאגים, תקלות ולתוצאתו חלה על התלמיד בלבד. ואין המדריך ו/או מי מטעמו, אחראים לתוצאות הרובוט באופן אישי או קבוצתי.

 

הצהרה:

 התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם (“As Is”). האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא ישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. אנו ממליצים בחום לעבור גם על הסילבוסים של הקורסים על מנת לוודא התאמה מלאה. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם,לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר ו/או חומרים מסוימים שיהיו חסרים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא ישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

 1 חשבון וסיסמה: ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.

2. שימוש אישי: כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצרכי מטרותיו הפרטיות. בהתאם, שם המשתמש והסיסמה שנתנו למשתמש בעת ההרשמה, הינם אישיים ולא יועברו על ידו לכל צד שלישי, וניתן יהיה להשתמש בהם במכשיר אלקטרוני אחד בלבד. משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין. באתר קיימת מערכת אבטחה שמונעת מצבים של העברת שם משתמש מסוים בין גורמים שונים.

3. התכנים באתר וההגנה עליהם: האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו”ב (להלן “התכנים”) המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות. לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

4. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין במפורש אחרת.

5. Autosysfx רשאית לשנות את המחירים מעת לעת. המחיר הקובע לרישום לקורס הוא המחיר המפורסם באתר בעת ביצוע הרישום על-ידי המזמין )

מדיניות שינויים וביטולים:

6 לאחר הרשמה ותשלום מוענקת גישה מיידית לצפייה בתכני הקורסים, לכן בשל אופי השירות כאמור, שינוי ו/או ביטול רכישה ו/או הרשמה לקורס לאחר קבלת גישה לתכנים, לא יתאפשרו והרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

ברכישת של קורס אתה מאשר קריאת התקנון המלא לעיל ומסכים לתנאים